Rewolucja w regulacjach walutowych na Ukrainie

Zasady polityki pieniężnej i kredytowej na 2019 rok zostały przyjęte w postanowieniu Banku Narodowego Ukrainy z dnia 11 września 2018 roku oraz określają podstawy prowadzenia polityki monetarnej i kredytowej w 2019 roku i na kolejne dwa lata[1].

Dnia 21 czerwca 2018 roku została przyjęta Ustawa o walucie i operacjach walutowych (dalej - Ustawa)[2], która wejdzie w życie 7 lutego 2019 roku. Ustawa wprowadza gwarancję swobody operacji z walutami obcymi - transakcje w walutach obcych są prowadzone bez ograniczeń, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w prawie ukraińskim. Nowa Ustawa znosi szereg nieaktualnych ograniczeń, określa zasady realizacji operacji w walutach obcych, kontroli i nadzoru walutowego oraz znacznie liberalizuje transgraniczny przepływ kapitału.

Wśród rozwiązań wprowadzanych przez Ustawę należy wymienić:

 - zniesienie obowiązku uzyskiwania indywidualnych licencji na operacje walutowe za granicą dla rezydentów (podmioty gospodarcze - rezydenci Ukrainy będą miały możliwość swobodnego zakładania rachunków bankowych w zagranicznych bankach oraz transferu funduszy z/na terytorium Ukrainy),

- zniesienie obowiązku rejestracji kredytów/pożyczek w walucie zaciągniętych u nierezydentów (kontrola za dokonywaniem transakcji transgranicznych w ramach umów pożyczek (w szczególności w zakresie monitoringu finansowego) pozostaje w kompetencji banków),

-  zniesienie obowiązkowych terminów rozliczeń w ramach gospodarczych operacji transgranicznych (aczkolwiek Bank Narodowy Ukrainy zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznych terminów płatności za towarowe operacje eksportowe i importowe (zakładany termin rozliczeń  -  365 dni. Po tym terminie będzie naliczana kara w wysokości 0,3% za każdy dzień zwłoki),

- zniesienie sankcji za nieprzestrzeganie prawa o zagranicznej działalności gospodarczej,

- pozostaje nałożony przez Bank Narodowy Ukrainy bezwzględny obowiązek sprzedaży 50% waluty otrzymanej przez przedsiębiorcę w ramach realizacji zagranicznej operacji gospodarczej,

- pozostają ograniczenia na wyprowadzenie kapitału otrzymanego ze sprzedaży papierów wartościowych/udziałów, zmniejszenia kapitału zakładowego, wyjścia ze składu udziałowców spółek handlowych  za granicę (obecnie - ograniczenie w wysokości 5 mln USD/miesiąc),

- zniesienie kontroli za tzw. nieistotnymi operacjami walutowymi (obecnie – do 150 tys. UAH ~5 tys. USD),

- wprowadzenie definicji elektronicznego pieniądza który obecnie w świetle prawa ukraińskiego nie jest środkiem walutowym.

 

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Wtorki z eksportem w Toruniu

11-10-2019

Wtorki z eksportem w Toruniu

15 października 2019 r. w Toruniu dr Maksym Ferents poprowadził spotkanie informacyjne: Eksport na Ukrainę...

Rewolucja w regulacjach walutowych na Uk…

06-02-2019

Rewolucja w regulacjach walutowych na Ukrainie

Zasady polityki pieniężnej i kredytowej na 2019 rok zostały przyjęte w postanowieniu Banku Narodowego Ukrainy...

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Gr…

26-10-2018

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

25 października 2018 r. w Warszawie dr Maksym Ferents oraz Sergiusz Kuczyński - Partnerzy  Ferenc...

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – ni…

30-04-2018

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – nierezydentów na terytorium Polski

W związku z opodatkowaniem zarobków osiąganych przez osoby fizyczne – nierezydentów na terytorium Polski powstaje...

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Foru…

15-03-2018

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Forum Europa – Ukraina

Dr Maksym Ferents uczestniczył w obradach plenarnych XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie. Biznes, gospodarka, integracja...

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie…

04-07-2017

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie

27 września 2017 roku na Ukrainie wchodzi w życie ustawa upraszczająca inwestowanie w tym kraju. Ustawa...

Co po Brexicie?

30-03-2017

Co po Brexicie?

Obawy, które trapią nie tylko Polaków ale także innych obywateli unijnych, po własnie ogłoszonym początku...

Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych…

28-03-2017

 Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych na Ukrainie

W świetle procesów gospodarczych zachodzących aktualnie na Ukrainie oraz deklaracji władz na temat uporządkowania „reguł...

Biznes w Chinach

24-03-2017

Biznes w Chinach

Prawo spółek, ze względu na specyfikę polityczną, gospodarczą oraz kulturową Chin, a także odmienny system...